ناوگان حمل و نقل

کمپرسی

حمل پسماند و سایر محموله های متناسب با ناوگان مربوطه

سایر کشنده ها

با انواع ناوگان مجهز به ردیاب قوی در خدمت شما مشتری محترم

تریلی لبه دار

حمل آرد، گندم و سایر نهاده های کشاورزی و…

تانکر

حمل روغن و سایر محموله های متناسب با ناوگان مربوطه

سرویس های سنا بار ساحل

ردیاب مجهز

مانیتورینگ راننده و ناوگان و گزارش آنلاین از موقعیت کالای ارسالی

صدور بارنامه جاده ای

قابلیت ثبت،مانیتورینگ و پرداخت پسکرایه بارنامه های ماشین های ملکی و تجاری در سیستم کارگو متصل به پایانه های کشور

سیلوی فلزی

تجهیزات کنترلی پیشرفته مکانیزه و اتوماتیک در بخش تخلیه و بارگیری با ظرفیت ۷۰۰۰۰ تن

خدمات حمل و نقل سنا بار ساحل بندرعباس

توانمندی های ما

فرآیند ما